Home   |   Termeni și condiții

1. Condiții generale pentru utilizarea site-ului

 • Folosirea acestui site implică acceptarea termenilor și condițiilor de mai jos. Recomandăm citirea cu atenție a acestora. Sfera Dekor S.R.L. își asumă dreptul de a modifica aceste prevederi fără o altă notificare. Cea mai recentă versiune poate fi găsită accesând pagina “Termeni și condiții”.
 • Utilizarea site-ului https://materialescena.ro de către dumneavoastră este condiționată de respectarea condițiilor generale de acces și utilizare precum și de respectarea ansamblului de legi aplicabile. Atunci când accesați site-ul, îl parcurgeți și utilizați, dumneavoastră acceptați implicit și necondiționat Termenii și Condițiile, care prevalează asupra oricărei alte înțelegeri pe care ați putea să o aveți cu SC SFERA DEKOR SRL, cu toți membrii rețelei sale comerciale sau numai cu unii dintre aceștia.

2. Livrarea bunurilor și serviciilor la distanță

 • Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul https://materialescena.ro, cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care SFERA DEKOR își derulează operațiunile.
 • Comenzile acceptate de SFERA DEKOR și care vor fi onorate sunt comenzile trimise online prin formularul de comandă, comenzile primite prin e-mail și telefon și care conțin cel puțin următoarele: numele, adresa, nr. telefon și e-mail ale consumatorului. Pentru comenzile trimise online prin formularul de comanda sau e-mail, consumatorul va fi contactat de către un reprezentant SFERA DEKOR pentru confirmare verbală.
 • Consumatorul trebuie să asigure acuratețea datelor introduse astfel încât să poată fi contactat. Comenzile electronice sunt de regulă prelucrate automat. Astfel, consumatorul trebuie să se asigure ca filtrele SPAM sunt setate corespunzător pentru a putea primi toate e-mail-urile asociate comenzii
 • SFERA DEKOR trebuie să onoreze comenzile primite prin intermediul acestui site în termenul convenit în momentul confirmării comenzii. SFERA DEKOR își rezervă dreptul de a se retrage din contract în cazul livrării incomplete sau incorecte de către furnizor. SFERA DEKOR va întreprinde toate eforturile rezonabile pentru a obține produsul. În cazul în care nu poate executa contractul/livrarea din cauză că produsul sau serviciul nu este disponibil, SFERA DEKOR trebuie să informeze consumatorul despre aceasta indisponibilitate în termen de 3-5 zile lucrătoare.
 • SFERA DEKOR poate livra consumatorului un produs sau serviciu de o calitate și la un preț echivalente cu cele solicitate numai cu acordul scris sau verbal al acestuia din urmă. În acest caz cheltuielile de returnare a acestor produse vor cădea în sarcina SFERA DEKOR.
 • SFERA DEKOR nu va livra produse sau servicii fără o comandă prealabilă din partea consumatorului.
 • În cazul în care clientul este persoană juridică, riscul pierderii sau deteriorării accidentale se transferă asupra clientului atunci când SFERA DEKOR predă produsele curierului sau persoanei desemnate de către client cu transportul produselor.
 • În cazul în care clientul este consumator, riscul pierderii sau deteriorării accidentale nu se transferă asupra clientului sau persoanei autorizate să preia produsele decât atunci când produsele sunt livrate. Ca excepție, riscul pierderii sau deteriorării accidentale se transferă asupra consumatorului atunci când SFERA DEKOR predă produsele curierului, persoanei sau instituției autorizate de către consumator să preia produsele.

3. Condiții și modalități pentru retur sau renunțarea la produsele comandate

 • Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantul că renunță la cumpărare în termen de 14 zile de la primirea produsului. Pentru exercitarea dreptului la renunțare, consumatorul trebuie să trimită o notificare clară, în scris, prin e-mail la adresa office@sferadekor.ro. Vom răspunde în termen de 2-3 zile lucrătoare și dacă nu există altă modalitate de soluționare vă confirmăm acceptul pentru returul produselor.
 • Consumatorul trebuie să manevreze produsele cu grijă rezonabilă și să le returneze în starea inițială. SFERA DEKOR va considera că produsele nu au fost manevrate cu grijă dacă acestea au fost utilizate în orice mod dincolo de ceea ce este considerat rezonabil. Consumatorul ar putea fi nevoit să compenseze eventuala pierdere din valoare a produselor rezultată în urma manevrării necorespunzătoare de către acesta.
 • Responsabilitatea ambalării adecvate a produselor astfel încât sa fie protejate la transport revine consumatorului. Eventuala pierdere din valoare a produselor rezultată în urma ambalării necorespunzătoare va fi compensată de consumator.
 • Taxele pentru transportul coletului prin Posta Română sau curierat spre sediul SFERA DEKOR vor fi suportate de consumator. SFERA DEKOR are obligația ca în termen de 14 zile de la primirea produselor returnate să ramburseze contravaloarea acestora, printr-o metoda de plată agreată de ambele parți – în general prin transferul contravalorii produselor în contul bancar al persoanei fizice sau juridice.
 • SFERA DEKOR are dreptul ca atunci când consideră că acțiunile consumatorului au fost cu rea intenție să solicite daune interese către consumator, în condițiile legislației.

4. Colete refuzate de consumator

 • În cazul coletelor neridicate de consumator și returnate de Posta Română sau curier rapid, SFERA DEKOR își rezervă dreptul de a refuza comenzile viitoare ale consumatorului.

Drepturi de autor și/sau Drepturi asupra Desenelor și Modelelor Industriale

 • SFERA DEKOR se consideră a fi autorul site-ului de față. Fotografiile, textele, sloganurile, desenele, imaginile, secvențele animate cu sonor sau fără, precum și toate lucrările integrate în acest site sunt proprietatea SFERA DEKOR sau a unor terți care au autorizat SFERA DEKOR sa le utilizeze.
 • Modelele produselor prezentate în acest site sunt protejate în conformitate cu dispozițiile legale referitoare la dreptul de autor și drepturile conexe, precum și la protecția desenelor și modelelor industriale.
 • Reproducerile, pe hârtie sau digitale, ale site-ului sus menționat și ale lucrărilor și modelelor de produse care sunt reproduse acolo sunt autorizate cu condiția ca acestea să fie destinate unei utilizări strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare și/sau comerciale și/sau de informare, astfel încât să se conformeze dispozițiilor legislative privitoare la proprietatea intelectuală.
 • Cu excepția dispozițiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare parțială sau integrală a site-ului, indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, a diverselor lucrări și modele de produse care îl compun, fără a se fi obținut în prealabil autorizația de la SFERA DEKOR este strict interzisă și constituie infracțiune de contrafacere, care se pedepsește conform legislației în vigoare.

6. Informații despre produse și servicii

 • Aceste pagini constituie o prezentare generală a gamei de produse și servicii SFERA DEKOR distribuite în România.
 • SFERA DEKOR își rezervă dreptul de a modifica informațiile ce figurează în prezentul site pe internet, în orice moment, fără preaviz, ținând cont de trăsătura interactiva a site-ului, fără ca modificările să presupună responsabilitatea SFERA DEKOR, a membrilor rețelei sale sau a angajaților săi.
 • SFERA DEKOR este la dispoziția dumneavoastră pentru orice informație, în special referitoare la prețuri, la disponibilitatea produselor prezentate precum și la apariția unor noi produse.

7. Limitarea responsabilității

 • Utilizatorul folosește site-ul pe riscul propriu. În nici un caz, SFERA DEKOR, filialele sale și nici membrii rețelei sale, fiecare în parte sau împreuna, nu vor putea fi făcuți responsabili pentru daune directe sau indirecte și în special pentru prejudiciul material, pierderea de date sau de program, prejudiciul financiar, rezultând din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. Conținutul site-ului este prezentat fără nici o garanție, de nici o natura.
 • Informațiile asupra produselor, caracteristicilor și prețurilor acestora corespund unei definiții la momentul redactării lor sau al actualizării diverselor pagini ale site-ului; ele sunt oferite numai cu titlu informativ și deci nu sunt și nu trebuie să fie considerate ca o ofertă contractuală a produselor și serviciilor oferite de SFERA DEKOR SRL, de filialele sale sau de membrii rețelei sale.
 • SFERA DEKOR nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al utilizării produselor după livrare.
 • Ofertele sunt valabile în limita stocului disponibil.
 • Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majora este evenimentul imprevizibil, în afara controlului parților și care nu poate fi evitat.

8. Preț derizoriu sau caracteristici eronate

 • SFERA DEKOR face toate eforturile în a furniza informații corecte despre prețul și caracteristicile produselor. E posibil ca unele prețuri și/sau caracteristici să fie eronate. În cazul înregistrării unei comenzi cu un preț derizoriu, SFERA DEKOR are dreptul să anuleze comanda cumpărătorului. În cazul înregistrării unei comenzi pentru un produs cu caracteristici eronate, SFERA DEKOR va depune toate eforturile în vederea livrării către cumpărător a unui produs cu caracteristici cât mai apropiate de cele prezentate în site la momentul plasării comenzii. Dacă cumpărătorul nu este de acord cu propunerile, SFERA DEKOR are dreptul sa anuleze comanda cumpărătorului.

9. Drept aplicabil

 • Prezentul contract este supus legii române. Orice litigii născute din interpretarea și executarea acestui contract se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu se ajunge la un acord pe această cale se va apela la instanțele judecătorești competente.

10. Actualizarea condițiilor generale

 • SFERA DEKOR își rezervă dreptul de a modifica și actualiza în orice moment accesul la site precum și Termenii și Condițiile generale. Aceste modificări și actualizări se impun utilizatorului care trebuie prin urmare să se raporteze în mod regulat la aceasta rubrica pentru a verifica Termenii și Condițiile în vigoare.
Scroll to top