office@sferadekor.ro
+40 721 200 690     +40 758 050 472

Materiale scena

Materiale ignifugate pentru scena, teatru, film, evenimente artistice si business

Home   |   Termeni și condiții

1. Condiții generale pentru utilizarea site-ului

 • Folosirea acestui site implică acceptarea termenilor și condițiilor de mai jos. Recomandăm citirea cu atenție a acestora. Materialescena.ro își asumă dreptul de a modifica aceste prevederi fără o alta notificare. Cea mai recentă versiune poate fi găsita accesând pagina “Termeni și condiții”.
 • Utilizarea site-ului https://materialescena.ro de către dumneavoastră este condiționată de respectarea condițiilor generale de acces și utilizare precum și de respectarea ansamblului de legi aplicabile. Atunci când accesați site-ul, îl parcurgeți și utilizați, dumneavoastră acceptați implicit și necondiționat Termenii și Condițiile, care prevalează asupra oricărei alte înțelegeri pe care ați putea s-o aveți cu SC SFERA DEKOR SRL, cu toți membrii rețelei sale comerciale sau numai cu unii dintre aceștia.

2. Livrarea bunurilor și serviciilor la distanță

 • Prin lansarea unei cereri de ofertă electronică sau telefonică pe site-ul https://materialescena.ro, cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care SFERA DEKOR S.R.L. își derulează operațiunile.
 • Cererile de ofertă acceptate de SFERA DEKOR S.R.L. sunt trimise online ca răspuns la formularul de comandă, cererile de ofertă primite prin e-mail sau telefon trebuie să conțina cel puțin următoarele: numele, nr. telefon și e-mail ale solicitantului, precum şi datele necesare alcătuirii ofertei (dimensiuni, mase, culori, utilizări).
 • Solicitantul trebuie să asigure acuratețea datelor introduse astfel încât să poată fi contactat. Cererile electronice sunt de regulă prelucrate automat. Astfel, solicitantul trebuie să se asigure că filtrele SPAM sunt setate corespunzător pentru a putea primi toate e-mail-urile asociate ofertei.
 • SFERA DEKOR S.R.L. poate primi cereri de bunuri sau servicii. În cazul bunurilor, acestea se livrează la cantitatea împachetată de producător. Dacă se doreşte o cantitate mai mică sau o fracţie din cantitatea împachetată de producător, pentru această cantitate se plătesc costuri suplimentare de tăiere şi manipulare precum şi un alt preţ pe cantitatea efectivă. Aceste costuri vor fi anunţate în ofertă.

  Produsele care se prelucrează pe comandă intră în aria serviciilor şi oferta se face în urma cererii primite de la beneficiar. Aceasta ofertă conţine preţul lucrării totale şi este alcătuit, în cazul unei cortine, din: proiectarea şi execuţia tiparului, decuparea materialului textil, îmbinarea materialului, precum şi proiectarea şi instalarea cailor şi a sistemelor de rulare, livrarea şi montarea ansamblului în spaţiul beneficiarului. Nu vor fi incluse în preţ utilajele necesare montajului la beneficiar. Acestea cad în sarcina beneficiarului.

 • SFERA DEKOR nu va livra produse sau servicii fără o comandă prealabilă din partea consumatorului.
 • În cazul în care clientul este persoană juridică, riscul pierderii sau deteriorării accidentale se transferă asupra clientului atunci când SFERA DEKOR predă produsele curierului sau persoanei desemnate de către client cu transportul produselor.

3. Colete refuzate de consumator

 • În cazul comenzilor neridicate de solicitant și returnate de Posta Română sau curier rapid, SFERA DEKOR își rezervă dreptul de a refuza comenzile viitoare ale consumatorului.

4. Drepturi de autor și/sau Drepturi asupra Desenelor și Modelelor Industriale

 • SFERA DEKOR S.R.L. se consideră a fi autorul site-ului de față. Fotografiile, textele, sloganurile, desenele, imaginile, secvențele animate cu sonor sau fără, precum și toate lucrările integrate în acest site sunt proprietatea SFERA DEKOR S.R.L. sau a unor terți care au autorizat SFERA DEKOR să le utilizeze.
 • Modelele produselor prezentate în acest site sunt protejate în conformitate cu dispozițiile legale referitoare la dreptul de autor și drepturile conexe, precum și la protecția desenelor și modelelor industriale.
 • Reproducerile, pe hârtie sau digitale, ale site-ului sus menționat și ale lucrărilor și modelelor de produse care sunt reproduse acolo sunt autorizate cu condiția ca acestea să fie destinate unei utilizări strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare și/sau comerciale și/sau de informare, astfel încât să se conformeze dispozițiilor legislative privitoare la proprietatea intelectuală.
 • Cu excepția dispozițiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare parțială sau integrală a site-ului, indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, a diverselor lucrări și modele de produse care îl compun, fără a se fi obținut în prealabil autorizația de la SFERA DEKOR este strict interzisă și constituie infracțiune de contrafacere, care se pedepsește conform legislației în vigoare.

5. Informații despre produse și servicii

 • Aceste pagini constituie o prezentare generală a gamei de produse și servicii SFERA DEKOR S.R.L. distribuite în România.
 • SFERA DEKOR S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica informațiile ce figurează în prezentul site pe internet, în orice moment, fără preaviz, ținând cont de trăsătura interactivă a site-ului, fără ca modificările să presupună responsabilitatea SFERA DEKOR S.R.L., a membrilor rețelei sale sau a angajaților săi.
 • SFERA DEKOR este la dispoziția dumneavoastră pentru orice informație, în special referitoare la prețuri, la disponibilitatea produselor prezentate precum și la apariția unor noi produse.

6. Limitarea responsabilității

 • Utilizatorul folosește site-ul pe riscul propriu. În nici un caz, SFERA DEKOR srl, filialele sale și nici membrii rețelei sale, fiecare în parte sau împreuna, nu vor putea fi făcuți responsabili pentru daune directe sau indirecte și în special pentru prejudiciul material, pierderea de date sau de program, prejudiciul financiar, rezultând din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. Conținutul site-ului este prezentat fără nici o garanție, de nici o natură.

 • Informațiile asupra produselor, caracteristicilor și prețurile acestora corespund unei definiții la momentul redactării lor sau al actualizării diverselor pagini ale site-ului; ele sunt oferite numai cu titlu informativ și deci nu sunt și nu trebuie să fie considerate ca o ofertă contractuală a produselor și serviciilor oferite de SFERA DEKOR SRL, de filialele sale sau de membrii rețelei sale.
 • SFERA DEKOR S.R.L. nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care solicitantul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al utilizării produselor după livrare.

 • Ofertele sunt valabile în limita stocului disponibil.
 • Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majora este evenimentul imprevizibil, în afara controlului parților și care nu poate fi evitat.

7. Drept aplicabil

 • Prezentul contract este supus legii române. Orice litigii născute din interpretarea și executarea acestui contract se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu se ajunge la un acord pe această cale se va apela la instanțele judecătorești competente.

8. Actualizarea condițiilor generale

 • SFERA DEKOR își rezervă dreptul de a modifica și actualiza în orice moment accesul la site precum și Termenii și Condițiile generale. Aceste modificări și actualizări se impun utilizatorului care trebuie prin urmare să se raporteze în mod regulat la aceasta rubrică pentru a verifica Termenii și Condițiile în vigoare.
Scroll to top